Rök utan eld

Efter en artikel i Svenska Dagbladet inför rökförbudet den 1 juni, där bland andra Krister Fredricson intervjuades, har Hotell- och Restaurangfacket i sin nättidning hävdat att Svebico är emot rökförbudet och att detta är mycket cyniskt med tanke på personalens hälsa. I SvD:s artikel fanns inte ett ord om att bingobranschen är emot rökförbudet, däremot fördes en viss oro för följderna på kort sikt fram.

Sedan Krister Fredricson telefonledes kontaktat ansvariga inom HRF och dessutom i en skrivelse redovisat Svebicos inställning i frågan har facket ändrat pressmeddelandet. Krister klargör att Svebico självklart tycker att rökförbudet är bra och att det är fint att kunna erbjuda en rökfri miljö för personalen. Bingohallarna har tagit rökförbudet på högsta allvar, ingen hall är emot det och många har byggt bra rökrum för kunderna.

Hos vissa enskilda medlemmar finns ändå en oro för de ekonomiska följderna, vi vet ju att det inte gått så bra för hallar som tidigare infört rökförbud. Läget är dock annorlunda nu när påbudet är totalt, men de flesta bingohallar befarar ändå en nedgång på kort sikt. I ett längre perspektiv ser sig bingobranschen som en vinnare, genom att människor som tidigare inte velat gå till en bingohall för att de tyckt/trott att det varit för rökigt nu kan komma att besöka oss.

Krister framhåller att Svebico och Hotell- och Restaurangfacket har samma uppfattning i denna fråga, som i många andra frågor. Rökfrågan har också diskuterats under kollektivförhandlingarna och bingobranschens inställning borde ha varit klar för facket. Det är något som man nu insett i och med att pressmeddelandet ändrades i linje med den verkliga bilden.

Artikeln kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *