BIOS nedlagd

Efter tio års verksamhet har intresseorganisationen BIOS lagts ned. Behovet av sammanslutningen har avtagit genom Svebicos fina arbete för bingobranschens bästa.

Den 18-19 november 1995 träffades representanter för ett 20-tal mindre och medelstora bingohallar i Linköping för att diskutera samarbete. Man beslutade då att bilda Bingoarrangörers Intresseorganisation i Sverige. Initiativet kom från Rune Fritz i Huskvarna och Dakons ägare Bob Östlund var också aktiv vid bildandet. Erik Lindh från Uddevalla valdes som den förste ordföranden och den sista var Gunnar Forslund, Eskilstuna.

Medlemskap i BIOS stod öppet för bingoarrangörer som var ideella organisationer eller ägdes av sådana. Meningen var inte att ersätta Svebico utan snarare ett komplement. Syftet med verksamheten var att tillgodose samt byta erfarenheter gällande frågor om spel, organisation, personal, marknadsföring, utbildning, ekonomi m.m. Inom BIOS har man också gjort en del gemensamma inköp av bingomaterial. Tidigare fanns en organisation som hette Folbo med samma inriktning när det gällde medlemskap. Michael Cedstrand från Idrottens Bingo var ordförande i den sammanslutningen.

Den interimsstyrelse som bildades 1995 bestod av Erik Lindh Uddevalla, Berndt Mollstedt Sandviken, Patrik Hämqvist Karlstad, Peter Jonasson Kalmar, Carina Nilsson Jönköping, Pia Eriksson Stockholm och Andreas Glans Stockholm. BIOS har sedan haft möten varje vår och höst på olika platser i landet. Avvecklingsmötet hölls på Bingo Slussen i Stockholm inför Svebicos årsmöte i slutet av maj. Som avslutning planeras nu en konferens för alla både befintliga och tidigare BIOS-medlemmar. Det ryktas om en höstresa till Riga…

Artikeln kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *