Bingo i kyrkan?

I många länder är bingo en privat affärsverksamhet. I Sverige tillfaller hela överskottet föreningsrörelsen och i USA har sedan 20-talet en stor del av bingospelet arrangerats av kyrkan. Kanske har ordföranden i Skärholmens Kyrkoråd, Ann-Charlotte Lejon, detta i bakhuvudet när hon något uppgivet säger att tomma kyrkor i framtiden kan bli bingolokaler.

Bakgrunden är att antalet medlemmar i Svenska Kyrkan sjunker och då inte bara på grund av att folk går ur som medlemmar. I stockholmsförorten Skärholmen beror det mest på att invånarna i allt högre utsträckning tillhör andra religioner och nu står två av kyrkorna i området under hot om att läggas ned. I första hand tas de nog över av andra församlingar, men sedan står hoppet uppenbarligen till bingon.

Och varför inte! Om nu bingobranschens annonskampanj lyckas och rökförbudet därtill genererar ytterligare nya kunder kanske vi skulle fundera på saken. Inte minst får vi tillgång till lokaler som inte likt våra (för evigt?) är inrökta. Och vilken akustik!

Artikeln kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *