Ut med det gamla… in med det nya

Under 2004 har mycket hänt inom den svenska bingo- och spelvärlden. Inte minst kampen mellan de svenska och utländska spelbolagen, som de senare förlorade när Regeringsrätten i oktober fastslog att utlandsbaserade spelbolag inte har rätt att bedriva eller marknadsföra sin verksamhet i Sverige. Det svenska spelmonopolet strider i och med domen inte mot EG-rätten. Åtminstone sett ur svensk synvinkel.

På bingofronten har SvenskaSpel stått för den största händelsen genom en lyckad satsning på internetbingo, vad vi nu än tycker om det. Värd att nämna är också den samlade bingobranschens beslut, att i samarbete med sina partners och leverantörer sjösätta en mycket stor marknadsföringskampanj under 2005. Bakgrunden är bingons sviktande siffror på en spelmarknad som ökar som helhet.

År 2005 kan komma att bli ett nyckelår för bingon i klass med år 1974 med införande av den nya lotterilagstiftningen och år 1989 med införande av penningvinster. Frågan är bara om utfallet nu blir lika positivt. Jag tänker då på rökförbudet som träder i kraft den 1 juni. Det behövs ingen djupare analys för att inse att merparten av våra kunder röker.

Men nu har ju Svebico bestämt sig för att se rökförbudet som något positivt för branschen och det kan också innebära att vi går stärkta ur striden. Med vettiga rökrum kan vi behålla våra nuvarande kunder och med fräscha, rökfria spellokaler kan vi locka nya. Den beslutade marknadsföringskampanjen får också ses som en stor positiv faktor i sammanhanget.

Artikeln kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *