Unikt projekt för personer med spelproblem

Flera behandlingsgrupper för personer med spelproblem startar i höst och det finns platser kvar. Statens folkhälsoinstitut stöder sedan ett och ett halvt år ett projekt för att utveckla öppenvård för spelberoende. Projektet drivs i samarbete med Beroendecentrum Stockholm och socialtjänsten i Stockholms Stad, Malmö och Göteborg.

Projektet utvärderas i en forskningsstudie i Karolinska Institutets regi. Syftet är att undersöka om behandlingen har effekt och att göra en jämförande studie av olika behandlingsmetoder vid spelproblem. Klienter som söker behandling informeras om att de lottas till en av behandlingsformerna alternativt till en väntelista och att de kommer att följas upp under forskningsperioden.

Utvärderarna kommer att studera:

– Vilken effekt de olika behandlingsformerna ger

– Kostnad för respektive behandling

– Vilka faktorer som har betydelse för framgång respektive misslyckande

Artikeln kommer från Västerbottens läns landsting

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *