Tillsyn av förströelsespel

Från och med årsskiftet är det Lotteriinspektionen som ger tillstånd och utövar kontroll över förströelsespel. Tidigare låg detta på kommunerna. Förströelsespel är spelautomater som inte får ge vinst eller vinst endast i frispel, men ändå beräknas branschen omsätta miljardbelopp.

Den tekniska utvecklingen har resulterat i att automaterna lätt kan ställas om, det är enkelt att skapa nytt innehåll i en befintlig automat och anordna spel om pengar. Det rör sig om stora pengar och flera grupperingar inom den organiserade brottsligheten är involverade i den lönsamma verksamheten

Till syvende och sist kan ändå det illegala spelandet endast lösas polisiärt, men förhoppningsvis hjälper en samlad tillståndsgivning och tillsyn till i det avseendet. För oss inom bingon är varje åtgärd att stävja olagligt spel välkommet.

Artikeln kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *