Hur många röker egentligen?

Färre än 20 procent av svenskarna röker och i den siffran kan man troligen också räkna in tjuvrökarna. I en bingohall har man känslan av att det är tvärtom, det vill säga att det högst är 20 procent av kunderna som inte röker. Är det sant att det är så och vad beror det på i så fall? Sett till de större hallarna i Stockholm är det, minst, 80 procent av kunderna som sitter i rökavdelningen. Men – hur många av dessa röker egentligen och vad har man för skäl till att sitta hos rökarna om man inte röker själv?

På den första frågan får man svaret från alla till i alla fall betydligt fler än hälften. Några av anledningarna till att sitta på rökavdelningarna kan vara att dessa oftast ligger längst in i lokalen och är mer skyddade för insyn, att personalen oftast uppehåller sig där och utroparen inte alltid syns på rökfria. Och så kanske det är trevligare sitta bland många människor.

Hur försiktig beräkning man än gör, så är det troligt att minst hälften av våra kunder är rökare. Och det är ju litet konstigt när man jämför med riksgenomsnittet. Är rökare mer benägna att spela? Måste man tända en cigarett för att skrapa en trisslott? Eller röker äldre människor mer, dom utgör ju ändå merparten av våra kunder? För övrigt borde ju ickerökare ha större råd att spela. Eller är det så att ickerökare undviker våra mer eller mindre rökmättade miljöer? Låt oss hoppas på det sistnämnda, då finns storartade rekryteringsmöjligheter efter den 1 juni.

Artikeln kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *