Fråga för skriftligt svar

Fråga 2004/05:860 av Kent Olsson (m) till finansminister Pär Nuder om spelmissbruk

SvenskaSpel satsar 2 miljoner kronor om dagen @ året runt @ i reklam för att få oss svenskar att spela mer. Det gör SvenskaSpel till Sveriges största reklamköpare alla kategorier. Till detta ska läggas ATG:s reklambudget. De omfattande reklamsatsningarna visar på brist på det sociala ansvar som SvenskaSpels uppdrag innebär. Även internationellt är SvenskaSpel unikt i sin bristfälliga sociala inriktning. Inte minst om man jämför med det på spelområdet avreglerade Storbritannien framstår SvenskaSpel som lång ifrån socialt. Företaget Camelot är bara ett exempel. Det är ett privatägt företag som på statlig licens driver spelverksamhet i Storbritannien. För att intensifiera sitt arbete med socialt ansvar och etiska frågor har företaget under de senaste åren publicerat fyra sociala redovisningar. Genom redovisningarna vill företaget skapa en ökad medvetenhet kring företagets verksamhet och för sitt arbete med sociala frågor. Man arbetar också konkret för att stoppa ungdomar att spela.

Kort och gott kan man konstatera att SvenskaSpel har mycket att lära av det sociala ansvar som de privata spelbolagen i Storbritannien tar. Regeringen har dessutom till yttermera visso under 2005 också dragit ned stödet för arbete mot spelmissbruk från den låga nivån på 15 miljoner kronor till 13 miljoner kronor. Detta att jämföra med de ca 700 miljoner kronor som SvenskaSpel lägger ned på sin reklam varje år.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet om han gör bedömningen att 13 miljoner kronor är tillräckligt för att minska spelberoendet.

Frågan finns publicerad på riksdagen.se. Det blir spännande att läsa svaret…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *