Svenska Spel vänder trenden

Svenska Spel redovisar en vinst på 1 266 MSEK för tredje kvartalet 2006. Detta är en ökning med 189 MSEK eller 17,5 procent jämfört med motsvarande period 2005. Ackumulerat visar Svenska Spel en vinst på 3 406 MSEK för de tre första kvartalen 2006, en ökning med 25 MSEK jämfört med samma period i fjol.
– Trots en aggressiv marknadsföring från utländska nätspelbolag och nedgången för restaurangspel har vi hittills i år kunnat hålla ställningarna på den svenska spelmarknaden, säger Svenska Spels vd Jesper Kärrbrink.

Läs hela artikeln på sponsorworld.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *