Svar på fråga

Kent Olsson har frågat finansminister Pär Nuder om han gör bedömningen att 13 miljoner kronor är tillräckligt för att minska spelberoendet. Kent Olsson har vidare anfört att regeringen under 2005 dragit ned stödet för arbete mot spelmissbruk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag, Bosse Ringholm (admins tillägg), som ska svara på frågan.

Regeringen har under senare år föreslagit flera åtgärder för att stävja spelberoende. På regeringens förslag har riksdagen beslutat om att för detta ändamål satsa 9 miljoner kronor 2003 och 14 miljoner kronor 2004 respektive 2005. År 2006 har regeringen aviserat att utöka satsningen till 29 miljoner kronor. Som framgår av ovanstående är uppgiften om att regeringen drar ned på stödet för arbetet mot spelmissbruk felaktig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *