Spelberoende – en rapporterad biverkan vid Parkinsonbehandling

2005-10-24 | Bingo 

Leann Dodd och medarbetare har publicerat en artikel som beskriver plötsligt insättande spelmissbruk hos en rad Parkinsonpatienter som behandlats med någon av de båda dopaminagonisterna pramipexol eller ropinirol. I Sverige förekommer dessa substanser i läkemedlen Sifrol respektive Requip.

Artikelförfattarna presenterar elva levodopabehandlade Parkinsonpatienter, som i samband med att en dopaminagonist satts in, börjat spela på kasino dagligen eller minst två till tre gånger i veckan. De flesta hade någon gång tidigare prövat på att spela och i regel förlorat småsummor. Men sedan de kommit upp i höga dagsdoser av pramipexol (4,5-13,5 mg/dag; rekommenderad maximiumdos 3,3 mg/dag) eller ropinirol (15-21 mg/dag; rekommenderad maximumdos 24 mg/dag) inleddes en period av tvångsartat spelmissbruk, ibland med stora förluster av pengar (i ett fall $200,000).

Läs hela artikeln hos Läkemedelsverket

Kommentarer

Kommentera gärna. Om du vill visa en bild bredvid din kommentar skaffa dig en gravatar!