Spelberoende – en rapporterad biverkan vid Parkinsonbehandling

Leann Dodd och medarbetare har publicerat en artikel som beskriver plötsligt insättande spelmissbruk hos en rad Parkinsonpatienter som behandlats med någon av de båda dopaminagonisterna pramipexol eller ropinirol. I Sverige förekommer dessa substanser i läkemedlen Sifrol respektive Requip.

Artikelförfattarna presenterar elva levodopabehandlade Parkinsonpatienter, som i samband med att en dopaminagonist satts in, börjat spela på kasino dagligen eller minst två till tre gånger i veckan. De flesta hade någon gång tidigare prövat på att spela och i regel förlorat småsummor. Men sedan de kommit upp i höga dagsdoser av pramipexol (4,5-13,5 mg/dag; rekommenderad maximiumdos 3,3 mg/dag) eller ropinirol (15-21 mg/dag; rekommenderad maximumdos 24 mg/dag) inleddes en period av tvångsartat spelmissbruk, ibland med stora förluster av pengar (i ett fall $200,000).

Läs hela artikeln hos Läkemedelsverket

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *