Rökstopp gav önskad effekt på hälsan

2005-12-02 | Bingo 

Personal som arbetar på krogen har fått klart bättre hälsa och arbetsmiljö sedan rökstoppet infördes i somras, visar en ny studie.

- Irritationerna i ögon, näsa och svalg har halverats och besvär i luftvägarna - som hosta och slembildning - har minskat med omkring 30 procent, säger Göran Boethius, docent och överläkare på den tobakspreventiva enheten i Östersund.

- Förbättringarna är tydligast hos icke-rökare.

Läs hela artikeln på arbetarbladet.se

Kommentarer

Kommentera gärna. Om du vill visa en bild bredvid din kommentar skaffa dig en gravatar!