Rökstopp gav önskad effekt på hälsan

Personal som arbetar på krogen har fått klart bättre hälsa och arbetsmiljö sedan rökstoppet infördes i somras, visar en ny studie.

– Irritationerna i ögon, näsa och svalg har halverats och besvär i luftvägarna – som hosta och slembildning – har minskat med omkring 30 procent, säger Göran Boethius, docent och överläkare på den tobakspreventiva enheten i Östersund.

– Förbättringarna är tydligast hos icke-rökare.

Läs hela artikeln på arbetarbladet.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *