Rökfritt på bingohallarna sommaren 2005?

1 juni 2005 blir det stopp för rökning på restauranger, kaféer och alla andra serveringslokaler samt i bingohallar.
Bara riksdagsbeslutet är kvar på vägen mot rökfri serveringsmiljö efter att riksdagen fått ta emot regeringens proposition om rökfria serveringsmiljöer. Förutom socialdemokraterna så stöder miljöpartiet och vänsterpartiet också förslaget, vilket innebär att det finns majoritet i riksdagen.
– Restauranganställda löper två till tre gånger så stor risk att få lungcancer som resten av befolkningen. Förslaget om rökfria restauranger är en viktig reform för att förbättra deras arbetsmiljö, säger folkhälsominister Morgan Johansson (s).
Rökfria miljöer ökar tillgängligheten till restauranger för allergiker, astmatiker eller personer med känsliga luftrör. Regeringen är också angelägen om att ge ungdomar tillgång till fler rökfria miljöer som rökfria kaféer.
Det ska dock vara möjligt att inrätta rökrum som utgör en begränsad yta av restauranglokalen. Utomhus blir det tillåtet att röka.

En bekräftelse på den undersökning som genomförts på svenskbingo.nu, där 132 röster registrerats.

Frågan: Ska bingohallarna vara rökfria?
76,52% (101) svarade JA
22.73 % (30) svarade NEJ
0.76 % (1) svarade VET EJ

Läs regeringens proposition här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *