Reklamavtal till 102 procent

Alla medlemmar i Svebico har skrivit på reklamavtalet. Därtill har ett par nya hallar sökt inträde i organisationen för att kunna få vara med i kampanjen. Svebicos ordförande Krister Fredricson är mycket glad över uppslutningen. Lotteriinspektionen är informerad och mycket positiv. Kostanden dras från redovisningarna från och med denna månad.

Det var vid ett extra medlemsmöte den 1-2 december som Svebicos styrelse föreslog en stor annonskampanj under 2005. Det rör sig om en satsning på 5 miljoner kronor där föreningar, serviceföretag och leverantörer samarbetar. SvenskaSpel marknadsavdelning med Ann-Sofie Olsson som ansvarig sköter kampanjen. Bakgrunden till annonseringen är det svikande kundunderlaget.

Artikeln kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *