Ny spelutredning kan bli förödande för folkrörelserna!

PRESSMEDDELANDE 2007-06-26

I en artikel i Svenska Dagbladet den 20 juni meddelade finansminister Anders Borg och folkhälsominister Maria Larsson att regeringen under dagen skulle besluta om spelpolitikens inriktning och att en särskild spelutredare skulle utses.

– Från folkrörelsernas sida har vi länge varit kritiska till att regeringen har tagit för lång tid på sig att bestämma hur lotteri- och spelfrågorna skall hanteras. Nu kommer äntligen ett initiativ i spelfrågan, vilket vi tycker är positivt, men vi hade velat ha ett betydligt kortare tidsperspektiv säger Björn Andersson, ordförande i Folkspel.

Folkrörelserna och andra idéburna organisationer som bland annat står bakom BingoLotto, Miljonlotteriet och Postkodlotteriet upplever en snedvriden konkurrens mellan de folkrörelseägda lotterierna och de statligt kontrollerade spelbolagen. Under de senaste åren har samtidigt alla svenska legala aktörer fått en allt starkare konkurrens från de utländska, icke-legala spelaktörerna på nätet, vilka inte inlemmat sig i det svenska regelverket. Efter att snabbt ha ögnat igenom utredningsdirektiven anser folkrörelserna att man från regeringens sida har fångat upp de problem och synpunkter som man från folkrörelsernas sida framfört under många år men med det tidsperspektivet som anges kommer sannolikt inget konkret att hända de närmaste 2-3 åren.

– Vi ser fram mot att det äntligen tas krafttag från regeringens sida för att skapa ordning och reda på den svenska spelmarknaden genom en ny utredning, säger Leif Larsson, ordförande i IOGT-NTO Lotterier. Men vi är samtidigt mycket oroade över vad som skall hända på spelmarknaden under den långa tid – över 1 år – utredningen är tänkt att pågå, och den tid som därefter följer i beslutsprocessen. En allt för utdragen process kan bli förödande, avslutar Leif Larsson.

Inom den samarbetsgrupp som bildats anser vi att regeringen redan nu – precis som den tidigare regeringen borde ha gjort – utan utredning och med stöd av lotterilagen kan vidta ett antal konkreta åtgärder för att lösa en del av problemen på spelmarknaden, t.ex. genom

  • att avsätta resurser så att gällande lotterilag kan efterföljas på ett effektivt sätt, t.ex. genom att Lotteriinspektionen och åklagarsidan stärks genom bättre sanktionsmöjligheter gentemot de som inte följer lagen.
  •  att se till att samtliga godkända aktörer på den svenska lotteri- och spelmarknaden sorterar under samma tillståndsmyndighet och efter samma regelsystem.
  • att, i avvaktan på utredningens förslag, ta bort begränsningen i lotterilagen av högsta tillåtna värdet av vinstutdelningar på Internetspel, så att de svenska spelaktörerna kan tillhandahålla spel och lotterier på lika villkor som de utlandsbaserade aktörerna.
  • att begränsa Svenska Spels aggressiva marknadsföringsaktiviteter och intrång på den marknad som av hävd ansetts tillhöra folkrörelserna.

_____________________________________________________________________

För mer information, kontakta: Björn Andersson, ordf. Folkspel, 0708-78 73 82 eller
Leif Larsson, ordf. IOGT-NTO Lotterier, 0708-87 77 34

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *