Länsstyrelsen avgjorde: Bingovinnare ropade för tyst – får inte vinst

En dam som ropade ”Bingo” menade att hon negligerats av personalen och gick miste om vinsten på 1 000 kronor den 16 december i fjor. Hon begärde och fick tillstånd en utredning om spelet.

I utredningen som nu är klar skriver länsstyrelsens kontrollanter att damen inte ropat tillräckligt högt och därför inte var berättigad till vinsten.

Historien började med att damen köpte en så kallad bricka. Vid drag nummer 39 ropade damen ”bingo”. Men spelet fortsatte och bingo utföll 8 drag senare.

Damens väninna, som uppehöll sig vid spelautomaterna i lokalen, berättade att hon hörde bingoropet vid drag 39. Efter nästa drag gjorde de båda damerna personalen uppmärksam på vinsten, utan att den tog notis.

Personalen hävdar å andra sidan i utredningen att brickan var en ”missad bingo”.

Både damen med brickan och hennes väninna anser att personalen måste ha hört ropet. De säger också att personalen ska ha suttit vid personalbordet istället för att röra sig i lokalen. Personalen tillbakavisar kritiken. Den fanns i skilda delar av lokalen. Och ingen hörde ropet ”bingo” vid drag 39.

Läs hela artikeln på sydsvenskan.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *