Ingen bingo för barn under 18 år

Svebico, Sveriges bingoarrangörers centralorganisation, har aldrig uttalat att minderåriga i något sammanhang får spela bingo. Svebico har ett för branschen gemensamt kvalitetsledningssystem som reglerar åldersgränser.

Minimiålder för deltagande i allt spel är 18 år. Ålder ska vid anfordran styrkas med legitimation.Tillträde får endast personer som deltar i spelet, tillfälligtvis kan minderåriga medfölja målsman.

Krister Fredricson

ordförande, Svebico

Svar på tidigare insändare på arbetarbladet.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *