Ingen bingo för barn under 18 år

2004-11-27 | Bingo 

Svebico, Sveriges bingoarrangörers centralorganisation, har aldrig uttalat att minderåriga i något sammanhang får spela bingo. Svebico har ett för branschen gemensamt kvalitetsledningssystem som reglerar åldersgränser.

Minimiålder för deltagande i allt spel är 18 år. Ålder ska vid anfordran styrkas med legitimation.Tillträde får endast personer som deltar i spelet, tillfälligtvis kan minderåriga medfölja målsman.

Krister Fredricson

ordförande, Svebico

Svar på tidigare insändare på arbetarbladet.se

Kommentarer

Kommentera gärna. Om du vill visa en bild bredvid din kommentar skaffa dig en gravatar!