Högre vinster i Norge

Nästa år kan det bli möjligt att vinna 50.000 kr på bingo i Norge. Lotteritillsynsmyndigheten anser att utvecklingen av bingoverksamheten har sprungit ifrån regelverket och man har skrivit ett förslag till nya regler, som är ute på remiss hos bland annat bingoarrangörer och departement.

De nuvarande reglerna har stått oförändrade sedan 1990 och idag kan man maximalt få 12.000 kr i vinst. Förslaget om 50.000 kr som högsta vinst tycks dock vara förbundet med att man spelar om vinsten vid sammankoppling av flera hallar. Ett annat förslag i de nya reglerna är att man sätter en fast åldersgräns på 18 år.

Vid en intervju som tidningen Verdens Gang gjort med några bingospelare, så vill inte dessa ha så höga vinster. Det blir som Las Vegas. Vi känner igen resonemanget från Sverige, många spelare säger sig hellre vilja ha fler lägre vinster än enstaka riktigt stora. Ändå är det de senare som i praktiken attraherar mest. Ordföranden i det norska Bingo- och Lotteriförbundet, Tage Gullbrandsson, ser inte någon fara i den högre vinstgränsen, bingo er et lavrisikoomåde når det gjelder spilleavhengighet.

Nyheten kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *