Fullt fokus på BingoLotto

Det är viktigt att inte splittra krafterna utan sätta fullt fokus på BingoLotto. Det hävdar Riksidrottsstyrelsen i ett uttalande från sammanträdet den 14-15 oktober.

”RS har vid sitt sammanträde den 14-15 oktober diskuterat olika finansieringsfrågor för den svenska idrottsrörelsen.

I Idrottsföreningarna finns ett starkt behov av att generera egna intäkter genom att mot provision sälja lotter. Ett nytt lotteri – Takeoff – som kanske är på väg in på marknaden, erbjuds nu föreningar till återförsäljning. RS konstaterar att Bingolotto under många år har lämnat, och fortfarande lämnar, mycket stora bidrag till idrotten.

Med anledning av detta anser RS att idrottsrörelsen bör ge Bingolotto full prioritet. Det finns annars en uppenbar risk att lotterierna kommer att konkurrera ut varandra, till förfång för idrottsföreningarnas ekonomi. Följaktligen konstaterar RS att det inte är aktuellt för Riksidrottsförbundet att föra några förhandlingar med Takeoff-lotteriets huvudägare Gert Eklund.”

Artikeln kommer från svenskidrott.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *