Friskare personal efter rökstoppet

Studier från Norge, USA och Irland visar att restaurangpersonalen fått betydligt bättre hälsa efter att rökförbud införts på krogen.
Sedan rökförbudet infördes har luften i restaurangerna blivit lika fräsch som på vilken kontorsarbetsplats som helst. Till och med de kroganställda som röker har fått bättre hälsa – detsamma borde ju gälla även för bingopersonal.
I Norge trädde rökförbudet i kraft i juni 2004, ett år innan Sverige införde samma lag. Norska Statens Arbetsmiljöinstitut har undersökt hur förbudet påverkat luftkvaliteten och personalens hälsa på 13 olika krogar i Oslo.

Resultaten visar att:
* Mängden nikotin i luften har minskat betydligt, liksom mängden damm och smuts.
* Koncentrationen av kotinin i personalens urin är lägre. Kotinin är en nedbrytningsprodukt av nikotinet.
* Tidigare studier har visat att lungfunktionen hos krogpersonal försämras medan de arbetar. Denna effekt ser man inte längre.

Många olika partiklar
Rapportens ansvariga Helge Kjuus menar att resultaten överraskar.
– Att nikotinhalten minskat i luften är inte så konstigt. Mer överraskande är det att koncentrationen av smuts och damm också minskat dramatiskt. Det visar att det inte bara är nikotin som hamnar i luften till följd av rökning, utan många olika partiklar. Nu är luften på krogen bara marginellt sämre än vad man tidigare mätt i kontorsbyggnader i Olso, säger Helge Kjuus till tidningen Aftenposten.

Röker mer sällan
Rapporten visar att även krogpersonal som röker fått lägre kotininhalter i blodet.
– Vi tror inte att det bara beror på att de inte längre utsätts för passiv rökning. I stället misstänker vi att de som röker, röker mindre. Kanske rökte de oftare under sina raster tidigare. Förbättringen är dock marginell, menar Helge Kjuus.
– Om man röker får man ju i sig oändligt mycket mer nikotin än om man är utsatt för passiv rökning.

Svensk studie
I Sverige infördes rökförbud på krogen och i bingohallar i juni tidigare i år. Organisationen Läkare mot tobak genomför just nu en liknande undersökning som den i Norge.
– Vi vet dock att denna arbetsgrupp har blivit mycket exponerade för passiv rökning och har symptom på luftvägar och slemhinnor. Det följer erfarenheten från USA och Irland, där man hade ett liknande utgångsläge och senare kunde konstatera en tydlig förbättring av andningskapaciteten, säger lungläkaren Göran Boëthius, som arbetar med studien.

Även om bingohallarna går sämre sedan rökstoppet är det verkligen en högvinst för personalen!

Artikeln kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *