Folkspel och TV4 överens om nytt Bingolotto-avtal.

Ett nytt avtal har ingåtts mellan föreningslivets spelbolag Folkspel och TV4

kring programmet Bingolotto. Överenskommelsen gäller i första hand fram till

och med våren 2007 och en fortsatt sändning på söndagar i TV4.

– Det känns oerhört tillfredsställande att vi är överens om en långsiktig satsning på Bingolotto som lotteri, säger Folkspels VD Leif Flatow. Det skapar arbetsro och ger en tydlig signal till föreningslivet om att lottförsäljningen och de nödvändiga inkomsterna är tryggade under överskådlig framtid.

TV4:s programdirektör Tobias Bringholm är också nöjd med avtalet:

– Bingolotto är en veteran i vårt utbud, men har underhållningsvärde och fortsatt utvecklingspotential. Vi är dessutom väl medvetna om lotten och programmets betydelse för hundratusentals människor. Kanalen är gärna med och stöttar svenskt föreningsliv.

Folkspel har även inlett ett samarbete med Bonniers för att lansera Bingolotto som nätspel och utöver det förlängda avtalet med TV4 finns långt gångna planer på andra samarbeten med kanalen.

– Vi jobbar gemensamt med flera TV-baserade produkter, säger Leif Flatow. Det är för tidigt att gå in på detaljer, men redan under 2006 kommer Fyrans tittare att få påtagliga exempel på nya samarbetsprojekt och satsningar.

Pressrelease från bingolotto.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *