Drygt 4,5 miljarder i vinst för SvenskaSpel

2006-02-15 | Bingo 

SvenskaSpels vinst 2005 blev MSEK 4 569 - hela överskottet tillfaller folk- och idrottsrörelsernas lokala barn- och ungdomsverksamhet samt statskassan.

De totala spelintäkterna minskade med 3,1 procent till MSEK 19 586 (20 207). Minskningen ligger i nivå med bolagets beräkningar, utifrån de omfattande spelansvarsinsatser som genomförts under året och att 2005 innehöll en intäktsvecka mindre jämfört med 2004. Resultatet för 2005 minskade med 4,9 procent, eller MSEK 234, jämfört med föregående år.

Läs hela pressmeddelandet på pirab.se

Kommentarer

Kommentera gärna. Om du vill visa en bild bredvid din kommentar skaffa dig en gravatar!