Bingohall kräver polisen på skadestånd

Bingohallen i Östersund har krävt polisen på skadestånd för uteblivna intäkter i samband med en avspärrning. Men rikspolisstyrelsen går på samma linje som polisen i Jämtland och skickar ärendet vidare till Justitiekanslern för en slutlig bedömning. Anledningen till avspärrningen var att polishuset hade bombhotats den 28 februari 2003. Enligt Östersunds Idrottsservice, som driver bingohallen, fick avspärrningen till följd att kunderna trodde hallen var stängd hela dagen. De uteblivna intäkterna skulle enligt Idrottsservice ha uppgått till 23 369 kronor. Men polismyndigheten bestrider alltså kravet och menar att bingohallen endast var avspärrad en kortare tid den aktuella dagen. Polisen menar att man inte begått något fel eller agerat försumligt när man spärrat av området.

Artikeln kommer från ltz.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *