Att sälja en dröm

Statens Folkhälsoinstituts har publicerat Per Bindes skrift Att sälja en dröm som handlar om spelreklam. I rapporten konstateras det att det finns väldigt lite akademisk forskning om spelreklam och dess effekter.

I Sverige satsar spelbolagen 785 miljoner kronor per år på reklam för att få människor att spela. Spelreklamen koncentrerar sig på chanser till högvinster och föreställningar om att skicklighet påverkar vinstchanserna. Det är inte en konkret produkt som säljs utan upplevelsen av att delta i spelet, chansen att vinna och möjligheten att fantisera om vinsten.

Sällan förekommer de risker som finns i samband med spel eller hur stora chanserna att vinna är.

I rapporten konstateras att kunskapen om sambandet mellan reklam och spelberoende är bristfällig. Det innebär inte att reklamen saknar betydelse. Genomgången i boken visar att reklamen strävar efter att få människor att spela mer och att det för en del också bidrar till ett överdrivet spelande.

Mer om rapporten finns att läsa på Statens Folkhälsoinstituts hemsida: www.fhi.se

Artikeln kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *