Anvisningar om rökrum

Statens Folkhälsoinstitut har nu äntligen kommit med preciserade besked inför rökförbudet den 1 juni. Om någon servering inte bedrivs i bingohallen är rökning förbjuden, men det finns dock möjlighet att avsätta en del av lokalen för rökning. Det torde betyda att det är som vi har det nu. Om däremot mat eller dryck serveras så gäller samma som för restauranger, om man vill röka får detta endast ske i ett speciellt rökrum.

Vad som tills nu varit oklart är hur rökrummen skall se ut, men nu får vi besked. Det skall vara ett separat rum och det räcker inte med en rökbur med luftrenare. Rökrummet får inte uppta mer än en fjärdedel av hallens yta och det får heller inte vara för litet, ett rökrum mindre än 10 kvm anses olämpligt. Vid en överslagsberäkning bör man kalkylera med 1 kvm golvyta per person. Folkhälsoinstitutet anger också detaljerade krav för ventilationen.

I rökrum får varken servering eller spel eller underhållning äga rum. Personal skall endast tillfälligtvis behöva gå in i rummet för att till exempel plocka undan. Den som är ägare till serveringen, eller disponerar den, är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls. Om någon trots upprepade tillsägelser ändå röker i lokalen kan denne avvisas. Det är kommunen som har tillsynen över att rökförbudet följs.

Artikeln kommer från svebico.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *