Ansökan om tillstånd att anordna bingospel enligt §45 lotterilagen (1994:1000)

Verksamheten i bingohallarna visar allt sämre lönsamhet och de lokala idrottsföreningarna som står bakom bingoverksamheten riskerar att helt förlora inkomsterna från bingon. Några bingoarrangörer har därför vänt sig till SvenskaSpel och föreslagit samarbete. SvenskaSpel har lagt ett förslag till utveckling av bingoverksamheten, som dock innebär så stora förändringar att det kräver ett särskilt tillstånd från regeringen.

I ett remissvar på förslaget från SvenskaSpel framhåller Statens folkhälsoinstitut att bingospel är ett högriskspel ut spelberoendesynpunkt. I bingohallarna kan det i viss mån uppvägas av att spelet sker i en alkoholfri miljö med relativt hög personaltäthet och med begränsade öppettider.

I SvenskaSpels förslag ingår att bingospelet i hallarna vid vissa tillfällen ska kopplas samman med bingo över internet. Statens folkhälsoinstitut menar att detta kan innebära en ökad risk ut spelberoendesynpunkt, men motsätter sig inte helt sådana arrangemang om det endast sker vid ett fåtal tillfällen per år.

Statens folkhälsoinstitut avråder däremot från att SvenskaSpel skall få erbjuda sina andra internetspel i bingohallarna genom terminaler, eftersom detta kan leda till att bingohallarnas karaktär förändras till att bli en form av internet-caféer med penningspelsmöjligheter. Det kan också innebära att fler spelare rekryteras till ur spelberoendesynpunkt riskfyllda internetspel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *